Bài 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1


Tìm x trên hình 90.

63. Tìm x trên hình 90.

 

Bài giải:

Kẻ BH ⊥ CD

Suy ra DH = 10

Nên HC = 5.

Do đó

BH2 = 132  - 52 = 169 – 25 =144

 => BH = 12

Vậy x = 12.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước