Bài 62 trang 87 sgk toán 6 tập 1


Tìm số nguyên a, biết:

62. Tìm số nguyên a, biết:

a) \(\left | a \right |\) = 2;                        b) \(\left | a + 2\right |\) = 0.

Bài giải:

a) a = ± 2;

b) a + 2 = 0. Do đó a = -2.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu