Bài 66 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 152 phiếu

Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

66. Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

Bài giải:

4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

4 - 24         = x - 9

(-20)          = x - 9

(-20) + 9    = x

    -11         = x 

hay x = -11

Đáp số:  x = -11

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan