Bài 66 trang 87 sgk toán 6 tập 1


Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

66. Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

Bài giải:

Từ 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4), áp dụng quy tắc chuyển vế, ta suy ra:

4 - (27 - 3) + (13 - 4) = x hay x = 4 - 24 + 9. Vậy x = -11.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan