Bài 70 trang 88 sgk toán 6 tập 1


Tính các tổng sau một cách hợp lí:

70. Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) 3784 + 23 - 3785 + 15;

b) 21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14.

Bài giải:

HD: a) Áp dụng tính chất giao hoán, để -3785 đứng liền 3784.

b) Tương tự, áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp để có:

(21 - 11) + (22 - 12) + (23 - 13) + (24 - 14).

ĐS: a) 7; b) 40.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan