Bài 70 trang 88 sgk toán 6 tập 1


Tính các tổng sau một cách hợp lí:

70. Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) 3784 + 23 - 3785 - 15;

b) 21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14.

Bài giải:

 a)

   3784 + 23 - 3785 - 15 . Áp dụng tính chất giao hoán ta có:

= (3784 - 3785) + (23 - 15)

=         -1            +    8

=                    7

 

b) 21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14. Áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp ta có:

= (21 - 11) + (22 - 12) + (23 - 13) + (24 - 14).

=      10      +     10       +      10      +    10

=                                 40

Đáp số: a) 7; b) 40.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu