Bài 6 trang 81 sgk hoá học 9


Bài 6. Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.

Bài 6. Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.

Lời giải:

 Cho giấy quỳ tím ẩm vào ba lọ khí trên:

-  Khí nào trong lọ làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là khí HCl.

-  Khí nào trong lọ tẩy trắng giấy quỳ là khí Cl2.

-  Khí nào trong lo không làm đổi màu quỳ tím là khí oxi (dùng que đóm còn than hồng để thử lại).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu