Bài 1 trang 81 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Bài 1. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Bài 1. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Lời giải:

Dẫn khí clo vào nước, vừa có hiện tượng vật lí, vừa có hiện tượng hóa học', vì:

- Clo hòa tan trong nước là hiện tượng vật lí.

-  Một phần clo tác dụng với nước tạo thành chất mới HC1, HClO là hiện tượng hóa học.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan