Bài 4 trang 81 sgk hoá học 9


Bài 4. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :

Bài 4. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :

a) Dung dịch HCl;          b) Dung dịch NaOH ;

c) Dung dịch NaCl;        d) Nước.

Trường hợp nào đúng ? Hãy giải thích.

Lời giải:

Khí clo dư được loại bỏ bằng cách dẫn vào dung dịch NaOH, vì clo phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH:

Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H20.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu