Bài 5 trang 81 sgk hoá học 9


Bài 5. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Bài 5. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Hãy viết các phương trình hoá học.

giải: 

Phương trình phản ứng

Cl2 + 2KOH------ > KCl  + KClO+ H2O

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu