Bài 5 trang 81 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Bài 5. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Bài 5. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Hãy viết các phương trình hoá học.

giải: 

Phương trình phản ứng

Cl2 + 2KOH------ > KCl  + KClO+ H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan