Bài 6 trang 45 sgk Toán 9 tập 1


Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2

6. Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2

a) Tính giá trị y tương ứng với mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

x

-2,5

-2,25

-1,5

-1

0

1

1,5

2,25

2,5

y = 0,5x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,5x + 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị ?

Giải:

a) Thay giá trị của x vào từng hàm số ta có kết quả như bảng dưới đây:

x

-2,5

-2,25

-1,5

-1

0

1

1,5

2,25

2,5

y = 0,5x

 -1,25

-1,125

 -0,75

-0,5

 0

0,5 

0,75 

1,125 

1,25 

y = 0,5x + 2

 0,75

 0,875

1,25 

1,5 

2,5 

2,75 

3,125 

3,25 

b) Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của hàm số y = 0,5x + 2 lớn hơn giá trị của hàm số y = 0,5x là 2 đơn vị.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu