Bài 1 trang 44 sgk toán 9 tập 1


Cho hàm số y = f(x) =

1. a) Cho hàm số y = f(x) = x.

Tính: f(-2);    f(-1);          f(0);             f();      f(1);     f(2);        f(3).

b) Cho hàm số y = g(x) = x + 3.

Tính: g(-2);    g(-1);         g(0);             g();     g(1);    g(2);        g(3).

c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho ở trên khi biến x lầy cùng một giá trị ?

Bài giải:

a)              f(-2) = -;                    f(-1) = -;                     f(0) = 0;

                 f() = ;                      f(1) =  ;                       f(2) = ;               f(3). = 2.

b)              g(-2) = ;                    g(-1) = ;                      g(0) = 3;

                 g() = ;                   g(1) = ;                  g(2) = ;          g(3) = 5.

c) Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của g(x) lớn hơn giá trị của f(x) là 3 đơn vị.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu