Bài 6 trang 20 sgk Hóa học 11


Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa ?

Bài 6. Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3 (hình 1.6) ?

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

B. Fe2(SO4)3 + KI

C. Fe(NO3)3 + Fe

D. Fe(NO3)3 + KOH.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Phản ứng giữa Fe(NO3)3 và KOH tạo được kết tủa Fe(OH)3.


Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu