Bài 6 trang 129 sgk hóa học 12


Cho 100 ml dung dịch AlCl3...

6. Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu.

Hướng dẫn.

nAlCl3 = 0,1.1 = 0,1 (mol); nAl2O3 = \(\frac{2,55}{102}\) = 0,025 (mol)

Có hai trường hợp:

a)NaOH thiếu.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl           (1)

          0,05.3       0,05 (mol)

2Al(OH)3   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  Al2O3 + 3H2O                     (2)

0,05               0,025 (mol)

=>CM (NaOH) = \(\frac{0,15}{0,2}\) = 0,75 (M).

b) NaOH dư một phần.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl            (1)

0,1       0,3          0,1 (mol)

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O              (2)

0,05        0,05 (mol)

2Al(OH)3   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  Al2O3 + 3H2O                     (3)

0,05                0,025 (mol)

=> nNaOH = 0,3 + 0,05 = 0,35 (mol); CM (NaOH) = \(\frac{0,35}{0,2}\) = 1,75 (M).

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..