Bài 1 trang 128 sgk hóa học 12


Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau

Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau

1,2Al+6HCl----->2AlCl3+3H2

1, 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

2) AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl
3, Al(OH)3 + NaOH= NaAlO2+2H2O

5, 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O.( phân hủy nhiệt )

6, Al2O3+6(H+) =2(Al 3+) +3H2O

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..