Bài 8 trang 129 sgk hóa học 12

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Điện phân Al2O3 nóng chảy...

Bài 8. Điện phân \(A{l_2}{O_3}\) nóng chảy với dòng điện cường độ \(9,65 A\) trong khoảng thời gian \(3000\) giây, thu được \(2,16\) gam \(Al\). Hiệu suất của quá trình điện phân là.

A. \(60\%\).                                                            B. \(70\%\).

C. \(80\%\).                                                            D. \(90\%\).

Giải

Theo định luật Faraday khối lượng nhôm thu được là:

\({m_{Al}} = {{AIt} \over {96500n}} = {{27.9,65.3000} \over {96500.3}} = 2,7(g)\)

Hiệu suất phản ứng là:

\(H = {{2,16} \over {2,7}}.100\%  = 80\% \)

Chọn C.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan