Bài 8 trang 129 sgk hóa học 12


Điện phân Al2O3 nóng chảy...

Bài 8. Điện phân \(A{l_2}{O_3}\) nóng chảy với dòng điện cường độ \(9,65 A\) trong khoảng thời gian \(3000\) giây, thu được \(2,16\) gam \(Al\). Hiệu suất của quá trình điện phân là.

A. \(60\%\).                                                            B. \(70\%\).

C. \(80\%\).                                                            D. \(90\%\).

Giải

Theo định luật Faraday khối lượng nhôm thu được là:

\({m_{Al}} = {{AIt} \over {96500n}} = {{27.9,65.3000} \over {96500.3}} = 2,7(g)\)

Hiệu suất phản ứng là:

\(H = {{2,16} \over {2,7}}.100\%  = 80\% \)

Chọn C.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu