Bài 5 trang 129 sgk hóa học 12


Cho một lượng hỗn hợp Mg - Al...

5. Cho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2. Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc.

Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong lượng hỗn hợp đã dùng.

Hướng dẫn.

nH2 ở (1) và (2) = 0,4 (mol); nH2 ở (3) = 0,3 (mol)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑                                 (1)

0,3                           0,3 (mol)

Mg + 2HCl →  MgCl2 + H2 ↑                                  (2)

0,1                           0,1 (mol)

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑                 (3)

0,2                                            0,3 (mol)

=> mMg = 21.0,1 = 2,4 (gam); mAl = 27.0,2 = 5,4 (gam).

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..