Bài 6 sgk trang 133 sgk vật lí 11


Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài...

6. Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài, I1 = 2A; dòng thứ hai hình tròn, tâm O cách dòng thứ nhất R2 = 40 cm, bán kính = 20 cm, I2 = 2A. Xác định cảm ứng từ tại O2.

Hướng dẫn. 

Cảm ứng từ tại O2 do Igây ra B=10-6 T và do Igây ra B= 62,8.10-7 T.

Tùy theo chiều dài của hai dòng điện: B = B± B2.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu