Bài 5 sgk trang 133 sgk vật lí 11


So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

5. So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

Hướng dẫn.

Từ công thức cảm ứng từ trong lòng ống dây: B = 4π10-7.\(\frac{N}{L}I\)

Ta thấy: 5.\(\frac{5000}{2}\) < 2.\(\frac{10.000}{1,5}\) => B1 < B2.    

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu