Bài 4 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ.

4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

A. Luôn bằng 0.

B. Tỉ lệ với chiều dài ống dây.

C. Là đồng đều.

D. Tỉ lệ với tiết diện ống diện.

Hướng dẫn.

Chọn C. 

Cảm ứng từ lấy trong lòng ống dây điện hình trụ là đồng đều.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan