Bài 3 sgk trang 133 sgk vật lí 11


Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

A. Tỉ lệ với cường độ dòng điện.

B. Tỉ lệ với chiều dài đường tròn.

C. Tỉ lệ với diện tích hình tròn.

D. Tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.

Hướng dẫn.

Chọn A.

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn B = 2π10-7.\(\frac{I}{R}\). Từ đây ta thấy B tỉ lệ với cường độ dòng điện.    

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu