Bài 3 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

A. Tỉ lệ với cường độ dòng điện.

B. Tỉ lệ với chiều dài đường tròn.

C. Tỉ lệ với diện tích hình tròn.

D. Tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.

Hướng dẫn.

Chọn A.

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn B = 2π10-7.\(\frac{I}{R}\). Từ đây ta thấy B tỉ lệ với cường độ dòng điện.    

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan