Bài 5 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị...

5. Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol của M và E trong hỗn hợp là 1 : 3. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tan hết vào dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí H2 Cho 19,2 gam hỗn hợp A tác dụng hết với Cl2 thì cần dùng 13,32 lít khí Cl2. Xác định kim loại M và phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A. Các thể tích khí đo ở đktc.

Hướng dẫn giải.

 Gọi số mol của M là x, số mol của Fe là 3x.

 2M + 2nHCl -> 2MCln + nH2

  x                                0,5nx.

 Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

 3x                              3x (mol)

\(n_{H_{2}}=0,5nx +3x = \frac{8,96}{22,4}=0,4\) (mol).       (1)

2M + nCl2 -> 2MCln

  x    0,5nx (mol)

\(n_{Cl_{2}}=0,5nx + 4,5x=\frac{12,32}{22,4}=0,55\)      (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) => n = 2, x = 0,1.

=> mFe = 3.0,1.56 = 16,8 (gam) ; mM = 19,2 - 16,8 = 2,4 gam.

\(M_{M}=\frac{2,4}{0,1}=24\) (g/mol).

Vậy kim loại là Mg.

%Mg = 12,5% ;            %Fe = 87,5%.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan