Bài 4 - Trang 141 - SGK Hóa học 12


4. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được...

4. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn.                                        B.Fe.

C.Al.                                         D.Ni.

Trả lời.

Đáp án B.

Gọi kim loại R có hóa trị n, ta có :

2R + 2nHCl -> 2RCln + nH2.

 

Ta có \(n_{H_{2}}=\frac{0,336}{22,4}=0,015\).

mR phản ứng  = \(\frac{2.0,015}{n}.M_{R}=\frac{50.1,68}{100}\)

=> MR = 28n => Chỉ có n = 2, MR = 56 là phù hợp.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..