Bài 4 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

4. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được...

4. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn.                                        B.Fe.

C.Al.                                         D.Ni.

Trả lời.

Đáp án B.

Gọi kim loại R có hóa trị n, ta có :

2R + 2nHCl -> 2RCln + nH2.

 

Ta có \(n_{H_{2}}=\frac{0,336}{22,4}=0,015\).

mR phản ứng  = \(\frac{2.0,015}{n}.M_{R}=\frac{50.1,68}{100}\)

=> MR = 28n => Chỉ có n = 2, MR = 56 là phù hợp.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan