Bài 2 - Trang 141 - SGK Hóa học 12


Cấu hình electron nào sau đây là của...

2. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?

A.[Ar]3d6    ;                                                                  B. .[Ar]3d5  ;

C. [Ar]3d4  ;                                                                  D. .[Ar]3d3.

Hướng dẫn.

Đáp án B

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..