Bài 2 - Trang 141 - SGK Hóa học 12


Cấu hình electron nào sau đây là của...

2. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?

A.[Ar]3d6    ;                                                                  B. .[Ar]3d5  ;

C. [Ar]3d4  ;                                                                  D. .[Ar]3d3.

Hướng dẫn.

Đáp án B

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu