Bài 1 - Trang 141 - SGK Hóa học 12


Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?

1. Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?

A. Na, Mg, Ag ;                                     B. Fe, Na, Mg;

C. Ba, Mg, Hg ;                                     D. Na, Ba, Ag.

Trả lời.

Đáp án B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu