Bài 49 trang 125 sgk toán lớp 8 - tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 21 phiếu

Tính diện tích xung quanh

49. Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.63)

Hướng dẫn:

Hình a: Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).6.4. 10 = 120 (cm2)

Hình b: Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).7,5 .4. 9,5 =142,5 (cm2)

Hình c: Độ dài trung đoạn:

d = \(\sqrt{17^{2} -8^{2}}\) = \(\sqrt{289 -64}\) = √225 = 15(cm)

Nên  Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).16.4.15 =480 (cm2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan