Bài 49 trang 125 sgk toán lớp 8 - tập 2


Tính diện tích xung quanh

49. Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.63)

Hướng dẫn:

Hình a: Sxq = p.d = .6.4. 10 = 120 (cm2)

Hình b: Sxq = p.d = .7,5 .4. 9,5 =142,5 (cm2)

Hình c: Độ dài trung đoạn:

d =  =  = √225 = 15(cm)

Nên  Sxq = p.d = .16.4.15 =480 (cm2)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu