Bài 4 trang 34 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

4. Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

4. Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

Trả lời:

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều: 

v = rω

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan