Bài 15 trang 34 sgk Vật lí 10


15. Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc

15. Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu đối với trục quay của Trái Đất. Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km.

Trả lời:

Trái Đất quay quanh trục của nó mất 1 chu kì là 24h = 86.400s = T

=> ω = \( \frac{2\pi }{T}\) = \( \frac{2.3,14}{86.400}\) = 7,268.10-5 rad/s

Vậy vận tốc dài của tàu đối với trục quay Trái Đất là : v = ω.R = 7,268.10-5.6400000

v = 465,152 m/s

v = 465 m/s.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu