Bài 14 trang 34 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
4.9 trên 52 phiếu

14. Một điểm nằm trên vành ngoài của một lốp xe máy cách trục bánh xe 30 cm. Xe

14. Một điểm nằm trên vành ngoài của một lốp xe máy cách trục bánh xe 30 cm. Xe chuyển động thẳng đều. Hỏi bánh xe quay bao nhiêu vòng thì số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe sẽ nhảy một số ứng với 1 km.

Trả lời:

Áp dụng công thức tính chu vi đường tròn

CV = 2πR

Khi bánh xe quay 1 vòng => nó đi quãng đường

s = CV =  2 . 3,14 .10-1 = 1,884 m

Khi xe đi được 1km => số vòng bánh xe quay là:

 n = \( \frac{1000}{1,884}\) = 530,7 (n: số vong quay)

=> n ≈ 530 vòng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan