Bài 11 trang 34 sgk Vật lí 10


11. Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điiểm ờ đầu cánh quạt.

11.  Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điiểm ờ đầu cánh quạt.

Trả lời:

Ta có: Tần số quạt máy quay

+ f = 400 vòng / phút = \( \frac{400}{60}\) vòng/ s = \( \frac{20}{3}\) vòng/s 

+ R = 0,8 m 

+ Vận tốc dài v = ωR và ω = 2πf  => v = 2πfR

=> v = 2. 3,14.\( \frac{20}{3}\) = 41,866 rad/s

=> ω ≈ 41,87 rad/s

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu