Bài 7 trang 34 sgk Vật lí 10


7. Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

7. Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Trả lời:

- Đặc điểm

  • Điểm đặt: trên vật.
  • Phương: trùng với phương bán kính của quỹ đạo.
  • Chiều: luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.

- Công thức tính:

aht = v2/r = r. ω2

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu