Bài 7 trang 34 sgk Vật lí 10


7. Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

7. Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Trả lời:

HS tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan