Bài 4 trang 34 sgk hóa học 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột...

4. Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu có).

Hướng dẫn.

Tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ: đều có phản ứng thủy phân tạo ra monosaccarit.

C12H22O12 + H2O \(\overset{H^{+},t^{o}}{\rightarrow }\) C6H12O6 + C6H12O6                          (1)

                                   Glucozơ   xenlulozơ

(C6H10O5)n + nH2O \(\overset{H^{+},t^{o}}{\rightarrow }\) nC6H12O6                                        (2)

                                      Glucozơ

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan