Bài 6 trang 34 sgk hóa học 12

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ...

6. Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Hướng dẫn.

nC12H22O11 = \(\frac{100}{342}\) = x (mol)

C12H22O11 + H2O   →   C6H10O6 + C6H10O6 .

       x                            x              x (mol)

CH2OH–[CHOH]3–CO–CH2OH   \(\overset{OH^{-}}{\rightarrow }\)    CH2OH-[CHOH]4-CHO

                a mol                               a mol

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

        2x                 4x                                                      4x (mol)

mAgNO3 = \(\frac{4.100}{342}.170\) = 198,83 (gam); 

mAg = \(\frac{4.100}{342}.108\) = 126,31 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan