Bài 4 trang 24 sách sgk giải tích 12


Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Bài 4. Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

         a)  ;                                          b) 

Hướng dẫn giải: 

a) Tập xác định D = R ; y' = 0 ⇔ x = 0 ;  = 0 .

         Ta có bảng biến thiên :

         Từ bảng biến thiên ta thấy  = 4 .

         b) Tập xác định D = R. y’ = 12x2 – 12x3 = 12x2 (1 – x) ;

                                          y’ = 0 ⇔  x = 0, x = 1 ;  = -∞ .

         Ta có bảng biến thiên :

         

         Từ bảng biến thiên ta thấy  = 1 .

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..