Bài 4 trang 166 sgk Vật lý lớp 11


Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Chứng tỏ: n12

Nước có chiết suất là . Chiết suất của không khí đối với nước là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Ta có: n12 =  =  = 

Chiết suất của không khí đối với nước: nkk-n = 0,75

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu