Bài 6 trang 166 sgk Vật lý lớp 11

Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí.

Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là \(\frac{4}{3}\). Góc tới của tia sáng là bao nhiêu (tính tròn số)?

A. 37o                B. 42o                 C. 53o

D. Một giá trị khác A, B, C.

Hướng dẫn giải: 

Chọn A

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan