Bài 6 trang 166 sgk Vật lý lớp 11


Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí.

Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là \(\frac{4}{3}\). Góc tới của tia sáng là bao nhiêu (tính tròn số)?

A. 37o                B. 42o                 C. 53o

D. Một giá trị khác A, B, C.

Hướng dẫn giải: 

Chọn A

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu