Bài 8 trang 167 sgk Vật lý lớp 11


Một cái thước được cắm thẳng đứng

Một cái thước được cắm thẳng đứng vào bình nước có đáy phẳng, ngang. Phần thước nhô khỏ mặt nước là 4 cm. Chếch ở trên có một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài 4 cm và ở đáy dài 8 cm.

Tính chiều sâu của nước trong bình.Chiết suất của nước là \(\frac{4}{3}\).

Hướng dẫn giải:

Hình 0, i = 45o  =>  sin r = \(\frac{3}{4}\) sin45o  

           r ≈ 32o. Gọi chiều sâu của nước là x, ta có:

           x. tan 32o = 4 cm. 

           x = \(\frac{4}{tan32^{\circ}}\) ≈ 6,4 cm.

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu