Bài 5 trang 166 sgk Vật lý lớp 11


Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước

Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước. Tia này cho một tia phản xạ ở mặt thoáng và một tia khúc xạ.

Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền trong hình 26.7. Tia nào dưới đây là tia tới?

  1. Tia S1I.
  2. Tia S2I.
  3. Tia S3I.
  4. S1I; S2I; S3I  đều có thể là tia tới.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu