Bài 7 trang 166 sgk Vật lý lớp 11


Có ba môi trường trong suốt (1), (2), (3)

Có ba môi trường trong suốt (1), (2), (3). Với cùng góc tới i, một tia sáng khúc xạ như hình 26.8 khi truyền từ (1) vào (2) và từ (1) vào (3).

Vẫn với góc tới i, khi tia sáng truyền từ (2) vào (3) thì góc khúc xạ là bao nhiêu (tính tròn số)?

  1. 22o..
  2. 31o.
  3. 38o.
  4. Không tính được, vì thiếu yếu tố.

Hướng dẫn giải:

       Chọn D.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu