Bài 37 - Trang 23 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

37. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 

b) 

Giải.

a) Vì -11 < -10 < -9 < -8 < -7 nên:

     .

b) Quy đồng mẫu các phân số ta có: 

Vì -12 < -11 < -10 < -9 nên ta có:

    hay  

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan