Bài 39 - Trang 24 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

39. Lớp 6B có \(\frac{4}{5}\) số học sinh thích bóng bàn, \(\frac{7}{10}\) số học sinh thích bóng chuyền, \(\frac{23}{25}\) số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

Hướng dẫn giải. Quy đồng mẫu các phân số đã cho.

ĐS. Môn bóng đá.

 


>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu