Bài 39 - Trang 24 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

39. Lớp 6B có  số học sinh thích bóng bàn,  số học sinh thích bóng chuyền,  số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

Hướng dẫn giải. Quy đồng mẫu các phân số đã cho.

ĐS. Môn bóng đá.