Bài 41 - Trang 24 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Dựa vào tính chất phân số, hãy so sánh.

41. Đối với phân số ta có tính chất : Nếu  và  thì .

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

a)  và  ;                   b)  và  ;                    c)  và   .

Hướng dẫn giải.

a)  ;     b)  ;       c) .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan