Bài 41 - Trang 24 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 236 phiếu

Dựa vào tính chất phân số, hãy so sánh.

41. Đối với phân số ta có tính chất : Nếu \(\frac{a}{b}>\frac{c}{d}\) và \(\frac{c}{d}>\frac{p}{q}\) thì \(\frac{a}{b}>\frac{p}{q}\).

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

a) \(\frac{6}{7}\) và \(\frac{11}{10}\) ;               

b) \(\frac{-5}{17}\) và \(\frac{2}{7}\) ;                    

c) \(\frac{419}{-723}\) và  \(\frac{-697}{-313}\) .

Hướng dẫn giải

a) \(\frac{6}{7}<\frac{7}{7}=1\)

    \(1=\frac{10}{10}<\frac{11}{10}\) 

Do đó: \(\frac{6}{7}<\frac{11}{10}\) ;    

b) \(\frac{-5}{17}<0\) và \(\frac{2}{7}>0\) nên \(\frac{2}{7}>\frac{-5}{17}\);      

c) \(\frac{-697}{-313}=\frac{697}{313}>0\) 

    \(\frac{419}{-723}<0\)

Do đó: \(\frac{419}{-723}<\frac{-697}{-313}\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan