Bài 36 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


bài 36. Cho hai tia Oy,Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết...

Bài 36. Cho hai tia Oy,Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết: 

 \(\widehat{ xOy}\)=300,\(\widehat{ xOz}\)=800

Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của yOz. Tính 

Giải:

Hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox mà

\(\widehat{ xOy}\)<  \(\widehat{ xOz}\) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

Do đó  \(\widehat{ xOy}\)+ \(\widehat{ yOz}\)= \(\widehat{ xOz}\)  

Suy ra  \(\widehat{ yOz}\)= 800- 300=500

Tia Oy nằm giữa hai tia Om, On do đó: 

\(\widehat{mOn}\) =\(\widehat{mOy}\) + \(\widehat{yOn}\)= 400

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu