Bài 34 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.7 trên 199 phiếu

Bài 34. Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx'

Bài 34. Vẽ hai góc kề bù xOy  và yOx', biết \(\widehat{xOy}\) =  100. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy và Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính số đo các góc x'Ot, xOt', tOt'.

Giải

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà \(\widehat{xOy}\) =  100nên \(\widehat{x'Oy}\)=  180- 1000  = 800.

Ot là tia phân giác của góc xOy nên \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = {{\widehat {xOy}} \over 2} = {{{{100}^0}} \over 2} = {50^0}\)

Ot' là tia phân giác của góc x'Oy nên \(\widehat {x'Ot'} = \widehat {t'Oy} = {{\widehat {x'Oy}} \over 2} = {{{{80}^0}} \over 2} = {40^0}\)

\(\eqalign{
& \widehat {x'Ot} = \widehat {x'Oy} + \widehat {tOy} = {80^0} + {50^0} = {130^0} \cr
& \widehat {xOt'} = \widehat {xOy} + \widehat {t'Oy} = {100^0} + {40^0} = {140^0} \cr
& \widehat {tOt'} = \widehat {tOy} + \widehat {t'Oy} = {50^0} + {40^0} = {90^0} \cr} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan