Bài 34 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 34. Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx\'

Bài 34. Vẽ hai góc kề bù xOy  và yOx', biết  =  100. Gọi Ot là thia phân giác của góc xOy và Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính số đo các góc x'Ot, xOt', tOt'.

Giải:

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà  =  100nên =  180- 1000  = 800.

Giải tương tự bài 33, ta được