Bài 31 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 31 a) Vẽ góc xOy có số đo b) vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Bài 31 a) Vẽ góc xOy có số đo 1260

b) vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Giải:

(Bạn đọc tự vẽ hình)

chú ý rằng  =  = =630

Bài viết liên quan