Bài 31 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 31 a) Vẽ góc xOy có số đo b) vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Bài 31 a) Vẽ góc xOy có số đo 1260

b) vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Giải:

(Bạn đọc tự vẽ hình)

chú ý rằng \(\widehat{xOz}\) = \(\widehat{ zOy}\) = \(\frac{\widehat{xOy}}2\)=630

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu