Bài 33 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx\',

Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết \(\widehat{xOy}\) = 1300.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc \(\widehat{x'Ot}\).

Giải:

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:

\(\widehat{xOt}\) = \(\frac{1}2\widehat{xOy}\)= \(\frac{130^{0}}2\) = 650

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu