Bài 33 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx\',

Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết  = 1300.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc .

Giải:

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:

 =  = 650

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan