Bài 33 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx\',

Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết  = 1300.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc .

Giải:

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:

 =  = 650