Bài 33 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 198 phiếu

Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx',

Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết \(\widehat{xOy}\) = 1300.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc \(\widehat{x'Ot}\).

Giải

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:

\(\widehat{xOt} = \widehat {tOy} = \frac{1}2\widehat{xOy}\) = \(\frac{130^{0}}2\) = 650

Vì hai góc xOy, yOx' kề bù nên \(\widehat {xOx'} = \widehat {xOy} + \widehat {yOx'} = {180^0}\)

\(\widehat {xOx'} > \widehat {xOt\,\,}({180^0} > {65^0})\) nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Ox'

Ta có: 

\(\eqalign{
& \widehat {xOt} + \widehat {x'Ot} = \widehat {xOx'} \cr
& \Rightarrow \widehat {x'Ot} = \widehat {xOx'} - \widehat {xOt} = {180^0} - {65^0} = {115^0} \cr} \)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan