Bài 34 trang 125 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 34. Khinh khí cầu của nhà Mông gôn fi ê

Bài 34. Khinh khí cầu của nhà Mông gôn fi ê

Ngày 4 - 6 - 1783, anh em nhà Mông gôn fi ê(người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng không khí nóng. Coi khí cầu này là hình cầu có đường kính 11 m. Hãy tính diện tích mặt khinh khí cầu đó( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Giải:

Diện tích của khinh khí cầu: 

πd2 = 3,14. 11. 11 = 379,94 (m2

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu