Bài 30 trang 124 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 30 Nếu thể tích của một hình cầu là

Bài 30 Nếu thể tích của một hình cầu là \(113\frac{1}{7}\) thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó(lấy π= 22/7)?

(A) 2 cm      (B) 3 cm        (C) 5 cm       (D) 6 cm ;

(E) Một kết quả khác.

Giải: 

Từ công thức: V =  \(\frac{4}{3}\)πR3 => \(R^3 = \frac{3V}{4\pi}\)

Thay \(113\frac{1}{7}\)  và π= 22/7 vào ta được  

R= 27 

Suy ra: R = 3

Vậy chọn B) 3cm.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu