Lý thuyết. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu


Khi quay nửa hình tròn tâp O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình cầu.

1. Hình cầu

Khi quay nửa hình tròn tâp O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình cầu.

- Điểm O được gọi là tâm, độ dài R là bán kính của hình cầu.

- Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt cầu 

2. Diện tích mặt cầu 

Công thức diện tích mặt cầu: S= 4πR2 hay S = πd2

R là bán kính, d là đường kính mặt cậu.

3. Thể tích hình cầu 

Thể tích hình cầu bán kính R : V =  \(\frac{4}{3}\)πR3

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu