Bài 35 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Bài 35. Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)

Bài 35. Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)

Hãy tính thể tích của bồn chưa theo kích thước cho trên hình vẽ.

Giải:

Thể tích cần tính gồm một hình trụ và một hình cầu. 

- Bán kính đáy của hình trụ là \(0,9m\), chiều cao là \(3,62m\). 

- Bán kính của hình cầu là \(0,9 m\) 

Thể tích của hình trụ là :

\({V_{tru}} = {\rm{ }}\pi {r^2}h{\rm{ }} = {\rm{ }}3,14{\rm{ }}{\left( {0,9} \right)^2}.3,62 = 9,215{\rm{ }}({m^3})\)

Thể tích của hình cầu là: 

\({V_{cau}} = {4 \over 3}\pi {R^3} = {4 \over 3}.3,14{(0,9)^3} = 3,055({m^3})\)

Thể tích của bồn chứa xăng:

\(V = {V_{tru}} + {\rm{ }}{V_{cau}} = {\rm{ }}9,215{\rm{ }} + {\rm{ }}3,055{\rm{ }} = {\rm{ }}12,27({m^3})\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan