Bài 31 trang 59 sgk toán 9 tập 1.


Vẽ đồ thị của hàm số y = x + 1;

31. a) Vẽ đồ thị của hàm số y = x + 1; y = x + √3; y = √3x - √3.

b) Gọi α, β, ɣ lần lượt là các góc tạo bởi các đường thẳng trên và trục Ox.

Chứng minh rằng tgα = 1, tgβ = , tgɣ = √3.

Tính số đo các góc α, β, ɣ.

Bài giải:

a) Đồ thị như hình bên.

                                             

b) tgα = = 1,

tgβ = = = ,

tgɣ = = = √3.

Suy ra α = 450, β = 300, ɣ = 600 .

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu