Bài 30 trang 59 sgk toán 9 tập 1.


Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ

30. a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau:

y = x + 2;                                         y = -x + 2

b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng y = x + 2 và   y = -x + 2 với trục hoành theo thứ tự là A, B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C. Tính các góc của tam giác ABC (làm tròn đến độ).

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét)

Bài giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình bên.

                                

b) Giao của đường thẳng y = -x + 2 với Ox là B(2; 0).

Vì hai đường thẳng y = 0,5x + 2 và y = -x + 2 đều có tung độ gốc là 2 nên giao của chúng là C(0; 2).

Ta có tg A = 0,5. Suy ra ≈ 26034’.

Vì ∆BOC là tam giác vuông cân nên =450 .

Suy ra ≈ 1800 – (26034’ + 450) = 108026’.

c) Ta có AB = 6 (cm), AC = = 2√5 (cm), BC = 2√2 (cm).

Do đó chu vi của ∆ABC là 6 + 2√5 + 2√2 (cm).

Diện tích của ∆ABC  là: AB . OC = . 6 . 2 = 6 (cm2).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu